kruhové potrubie_2

Hlavice a výfuky​

Kruhové potrubie SPIRO

Hlavice a výfuky​

SPIRO výfuková hlavica

SVH øD

 • øD - napájací priemer hlavice

Hrúbka steny

 • priemer øD / hrúbka steny
 • 100 - 400 / 0,6 mm
 • 450 - 800 / 0,8 mm
 • > 800 / 1,0 mm

SPIRO nasávacia hlavica

SNH øD

 • øD - napájací priemer hlavice

Hrúbka steny

 • priemer øD / hrúbka steny
 • 100 - 400 / 0,6 mm
 • 450 - 800 / 0,8 mm
 • > 800 / 1,0 mm

SPIRO samoťahová hlavica

SSH øD

 • øD - napájací priemer hlavice

Hrúbka steny

 • priemer øD / hrúbka steny
 • 100 - 400 / 0,6 mm
 • 450 - 800 / 0,8 mm
 • > 800 / 1,0 mm

SPIRO kruhová strieška s nadstavcom

SSH øD

 • øD - napájací priemer striešky

Hrúbka steny

 • priemer øD / hrúbka steny
 • 100 - 400 / 0,6 mm
 • 450 - 800 / 0,8 mm
 • > 800 / 1,0 mm

SPIRO výfuk priamy

SVP øD

 • øD - napájací priemer výfuku

Hrúbka steny

 • priemer øD / hrúbka steny
 • 100 - 400 / 0,6 mm
 • 450 - 800 / 0,8 mm
 • > 800 / 1,0 mm

SPIRO výfuk šikmý

SVP øD

 • øD - napájací priemer výfuku

Hrúbka steny

 • priemer øD / hrúbka steny
 • 100 - 400 / 0,6 mm
 • 450 - 800 / 0,8 mm
 • > 800 / 1,0 mm

SPIRO výfukové koleno

SVK øD

 • øD - napájací priemer výfuku

Hrúbka steny

 • priemer øD / hrúbka steny
 • 100 - 400 / 0,6 mm
 • 450 - 800 / 0,8 mm
 • > 800 / 1,0 mm

SPIRO regulačná klapka potrubná

SRK øD – o

 • øD - priemer regulačnej klapky
 • o - spôsob ovládania
 • R - ručné ovládanie
 • S - príprava na ovládanie servomotorom

Hrúbka steny

 • priemer øD / hrúbka steny
 • 100 - 400 / 0,6 mm
 • 450 - 800 / 0,8 mm
 • > 800 / 1,0 mm

Detail ovládania

Detail ručného ovládania

Detail ovládania servopohonom

SPIRO tlmiaca vložka

STV øD – p

 • øD - priemer tlmiacej vložky
 • p - prevedenie
 • K - prevedenie s kruhovými prírubami
 • O - prevedenie s nástavcami
 • KO - prevedenie s prírubou a nástavcom

Prevedenie

Štandardne sú dodávané vložky s kruhovými prírubami STV øxx – K.

SPIRO tlmič hluku

STH øD / L – h – p

 • øD - napájací priemer tlmiča
 • L - dĺžka tlmiča
 • h - hrúbka izolácie (50 alebo 100 mm)
 • p - prevedenie
 • K - prevedenie s kruhovými prírubami
 • O - prevedenie s nástavcami
 • KO - prevedenie s prírubou a nástavcom

Prevedenie

Štandardne sú dodávané tlmiče s nástavcami STH øxx – O. Štandardne dodávaná dĺžka: 500 mm a 1000 mm.

Zostaňme v SPOJENÍ

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte akúkoľvek požiadavku na výrobu vzduchotechnického potrubia neváhajte nás kontaktovať.