hranaté potrubie

Odbočky a rozbočky

Hranaté potrubie

Odbočky a rozbočky

Prevedenie prírub hranatého potrubia

 • Štvorhranné potrubie je štandardne dodávané s prírubami tvorenými prírubovými lištami a rohovníkmi. Veľkosť príruby je daná dlhšou stranou prierezu nasledovne:

Spracovávaný materiál

 • Potrubie štandardne vyrábame z:
 • Pozinkovaného plechu DX51D 275 MAC/NAC
 • Nerezového plechu AISI 304 (1.4301), AISI 304L (1.4307), AISI 316 (1.4401), AISI 316L (1.4404)

Rozbočka

RB A × B – A1 – A2 - R

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • A1 - rozmer prierezu prvého odbočenia
 • A2 - rozmer prierezu druhého odbočenia
 • R - vnútorný polomer odbočiek

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Rozbočka asymetrická

RBA A × B – A1 – A2 – E – R

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • A1 - rozmer prierezu prvého odbočenia
 • A2 - rozmer prierezu druhého odbočenia
 • E - odskočenie druhého odbočenia
 • R - vnútorný polomer odbočení

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Rozbočka X

RX A × B – A1 – A2 – A3 / L – R

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • A1 - rozmer prierezu prvého odbočenia
 • A2 - rozmer prierezu druhého odbočenia
 • A3 - rozmer prierezu tretieho odbočenia
 • L - dĺžka prechodu
 • R - vnútorný polomer odbočení

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Odbočka 1

O1 A × B – A1 – A2 / L – R

 • A - rozmer prierezu hlavnej vetvy
 • B - rozmer prierezu
 • A1 - rozmer prierezu priamej vetvy
 • A2 - rozmer prierezu odbočenia
 • L - dĺžka tvarovky
 • R - vnútorný polomer odbočenia

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Odbočka 2

O2 A × B – A1 – A2 / L – R

 • A - rozmer prierezu hlavnej vetvy
 • B - rozmer prierezu
 • A1 - rozmer prierezu priamej vetvy
 • A2 - rozmer prierezu odbočenia
 • L - dĺžka tvarovky
 • R - vnútorný polomer odbočenia

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Odbočka 3

O3 A × B – A1 – A2 × B2 / L – R

 • A - rozmer prierezu hlavnej vetvy
 • B - rozmer prierezu
 • A1 - rozmer prierezu priamej vetvy
 • A2 - rozmer prierezu odbočenia
 • L - dĺžka tvarovky
 • R - vnútorný polomer odbočenia

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Odbočka 4

O4 A × B – A1 – A2 × B2 / L – R

 • A - rozmer prierezu hlavnej vetvy
 • B - rozmer prierezu
 • A1 - rozmer prierezu priamej vetvy
 • A2 - rozmer prierezu odbočenia
 • B2 - rozmer prierezu odbočenia
 • L - dĺžka tvarovky
 • R - vnútorný polomer odbočenia

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Odbočka 5

O5 A × B – A1 – A2 / L – R

 • A - rozmer prierezu hlavnej vetvy
 • B - rozmer prierezu
 • A1 - rozmer prierezu priamej vetvy
 • A2 - rozmer prierezu odbočenia
 • L - dĺžka tvarovky
 • R - vnútorný polomer odbočenia

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Odbočka 6

O6 A × B – A1 – A2 × B2 / L – R

 • A - rozmer prierezu hlavnej vetvy
 • B - rozmer prierezu
 • A1 - rozmer prierezu priamej vetvy
 • A2 - rozmer prierezu odbočenia
 • B2 - rozmer prierezu odbočenia
 • L - dĺžka tvarovky
 • R - vnútorný polomer odbočenia

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Odbočka 7

O7 A × B – A1 – A2 × B2 / L – R

 • A - rozmer prierezu hlavnej vetvy
 • B - rozmer prierezu
 • A1 - rozmer prierezu priamej vetvy
 • A2 - rozmer prierezu odbočenia
 • B2 - rozmer prierezu odbočenia
 • L - dĺžka tvarovky
 • R - vnútorný polomer odbočenia

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Nohavicový kus súbežný

NS A × B – A1 – A2 – E / L

 • A - rozmer prierezu hlavnej vetvy
 • B - rozmer prierezu
 • A1 - rozmer prierezu priamej vetvy
 • A2 - rozmer prierezu odbočenia
 • E - dĺžka vetiev
 • L - dĺžka kusu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Nohavicový kus uhlový

NU A × B – A1 – E – α / L

 • A - rozmer prierezu
 • B - rozmer prierezu
 • A1 - rozmer prierezu vetiev
 • E - dĺžka vetiev
 • α - vzájomný uhol vetiev
 • L - dĺžka kusu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Zostaňme v SPOJENÍ

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte akúkoľvek požiadavku na výrobu vzduchotechnického potrubia neváhajte nás kontaktovať.