hranaté potrubie

Rúry, odskoky a prechody

Hranaté potrubie

Rúry, odskoky a prechody

Prevedenie prírub hranatého potrubia

 • Štvorhranné potrubie je štandardne dodávané s prírubami tvorenými prírubovými lištami a rohovníkmi. Veľkosť príruby je daná dlhšou stranou prierezu nasledovne:

Spracovávaný materiál

 • Potrubie štandardne vyrábame z:
 • Pozinkovaného plechu DX51D 275 MAC/NAC
 • Nerezového plechu AISI 304 (1.4301), AISI 304L (1.4307), AISI 316 (1.4401), AISI 316L (1.4404)

Rúra štvorhranná rovná

RR A × B / L

 • A - rozmer prierezu
 • B - rozmer prierezu
 • L - dĺžka rúry
 • Štandardne dodávaná dĺžka: 1500 mm
 • Maximálne dodávaná dĺžka: 2000 mm

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.
 • Od rozmeru dlhšej strany prierezu 1400 a dĺžky potrubia nad 600 sa dodávajú výstuhy.
 • Od rozmeru dlhšej strany prierezu 1400 a od rozmeru kratšej strany prierezu 1400 a dĺžky potrubia nad 600 sa dodávajú výstuhy uložené na kríž.

Odskok štvorhranný

OD A × B / L – U

 • A - rozmer prierezu
 • B - rozmer prierezu
 • L - dĺžka rúry
 • U - odskočenie

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Tvarovky sú štandardne spevňované prelamovaním.

Odskok štvorhranný stranový

OS A × B / L – U - V

 • A - rozmer prierezu
 • B - rozmer prierezu
 • L - dĺžka rúry
 • U - odskočenie
 • V - stranové odskočenie

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Odskok štvorhranný prechodový

OP A × B – A1 × B1 / L – U - V

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • A1 - rozmer druhého prierez
 • B1 - rozmer druhého prierezu
 • L - dĺžka rúry
 • U - odskočenie
 • V - stranové odskočenie

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Nástavec štvorhranný

NC A × B / L

 • A - rozmer prierezu
 • B - rozmer prierezu
 • L - dĺžka nadstavca

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Nástavec štvorhranný na kruhové potrubie

NK A × B / L – øD

 • A - rozmer prierezu
 • B - rozmer prierezu
 • L - dĺžka nástavca
 • øD - priemer napájaného potrubia

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Nástavec štvorhranný s rádiusom

NR A × B / L – R

 • A - rozmer prierezu
 • B - rozmer prierezu
 • L - dĺžka nástavca
 • R - vnútorný polomer

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prechod 1

PR1 A × B – A1 / L

 • A - rozmer prierezu
 • B - rozmer prierezu
 • A1 - rozmer druhého prierezu
 • L - dĺžka prechodu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Prechod 2

PR2 A × B – A1 × B1 / L

 • A - rozmer prierezu
 • B - rozmer prierezu
 • A1 - rozmer druhého prierezu
 • B1 - rozmer druhého prierezu
 • L - dĺžka prechodu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Prechod 3

PR3 A × B – A1 × B1 / L

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • A1 - rozmer druhého prierezu
 • B1 - rozmer druhého prierezu
 • L - dĺžka prechodu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Prechod 4

PR4 A × B – A1 / L

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • A1 - rozmer druhého prierezu
 • L - dĺžka prechodu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Prechod 5

PR5 A × B – A1 × B1 / L

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • A1 - rozmer druhého prierezu
 • B1 - rozmer druhého prierezu
 • L - dĺžka prechodu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Prechod 6

PR6 A × B – A1 × B1 / L

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • A1 - rozmer druhého prierezu
 • B1 - rozmer druhého prierezu
 • L - dĺžka prechodu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Prechod 7

PR7 A × B – A1 × B1 / L

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • A1 - rozmer druhého prierezu
 • B1 - rozmer druhého prierezu
 • L - dĺžka prechodu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Prechod 8

PR8 A × B – A1 × B1 / L – U – V

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • A1 - rozmer druhého prierezu
 • B1 - rozmer druhého prierezu
 • L - dĺžka prechodu
 • U - odsadenie prechodu
 • V - odsadenie prechodu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Prechod K

PRK A × B – øD / L

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • øD - priemer druhého prierezu
 • L - dĺžka prechodu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Prechod asymetrický osový AK

PRAK A × B – øD / L

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • øD - priemer druhého prierezu
 • L - dĺžka prechodu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Prechod asymetrický stranový SK

PRSK A × B – øD / L – U – V

 • A - rozmer prvého prierezu
 • B - rozmer prvého prierezu
 • øD - priemer druhého prierezu
 • B1 - rozmer druhého prierezu
 • L - dĺžka prechodu
 • U - odsadenie druhého prierezu
 • V - odsadenie druhého prierezu

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Záslepka

Z A × B

 • A - rozmer záslepky
 • B - rozmer záslepky

Dĺžka / hrúbka strany

 • < 800 / 0,6 mm
 • ≤ 1 500 / 0,8
 • > 1500 / 1,0 mm

Prevedenie

 • Prelisovanie v spoji príruby.
 • Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním.

Zostaňme v SPOJENÍ

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte akúkoľvek požiadavku na výrobu vzduchotechnického potrubia neváhajte nás kontaktovať.